Kuntavaalit 2021 teemat

Liikunta tuo sisältöä ja terveyttä elämään

 • laadukas liikuntatoiminta tukee terveyttä
 • jokaisella on oltava mahdollisuus liikkua
 • kunnan yhteistyö niin yhdistysten kuin yksityistenkin toimijoiden kanssa
 • monipuoliset kunnan ulkoliikuntapaikat kaikkien saatavilla
 • lähiluonnolla suuri merkitys hyvinvoinnin lähteenä

Koulujen ja oppilaitosten tukitoimet kuntoon

 • oppimisvaikeuksien ja muiden erityistarpeiden nopea diagnosointi
 • luokkakoot hallittaviksi
 • erityisopettajien ja resurssiopettajien määrä riittäväksi
 • jokaisen oppilaan mukana pysyminen ja mahdollisuudet jatko-opintoihin

Yhdenvertaisuus - kokemusasiantuntijat mukaan päätöksentekoon

 • vammaisten tukeminen kohti täyttä elämää 
 • byrokratian vähentäminen
 • yksilön tarpeiden ymmärtäminen kokonaisuutena
 • esteettömyys  ja saavutettavuus kaiken toiminnan lähtökohtana